| |     latinica | english  
Насловна
Војна обавеза

 

 

Регулисање војне обавезе

Служење војног рока

ДОБРОВОЉНО СЛУЖЕЊЕ ВОЈНОГ РОКА

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА


Одлука о обустави обавезе служења војног рока


Народна скупштина Републике Србије је 15. децембра 2010. године донела одлуку о обустави обавезе служења војног рока („Службени гласник Републике Србије“ бр. 95 од 17.12.2010). Одлука о обустави обавезе служења војног рока предвиђа следеће:

  • Обавеза служења војног рока у војсци Србије обуставлја се одслужењем војног рока последње партије војника упућене у 2010. години, а односи се и на регруте који су, због приговора савести, служење војног рока заменили цивилном служом
  • Од 1. јануара 2011. године, упућивање на служење војног рока у Војску Србије, вршиће се по принципу доброволјности у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези („Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/09 и 95/10).

Чл. 135. став 5 Закона о о војној, радној и материјалној обавези регулисан оје да сва лица која не желе да служе војни рок у Војсци Сербије по принципу доброволјности, поделжу обавези увођења у војну евиденцију и служења у резервном саставу.
Чл. 73. Закона о војној, радној и материјалној обавези предвиђено јда да евиденцију војних обвезника који бораве у иностраснтву дуже од једне године воде и дипломатско-конзуларна представништва.
Чл. 64. став 1. и 2. Закона о војној, радној и материјалној обавези обавезује војне обвезнике (регруте и лица у резервномс саставу) на следеће:

„Регрут односно лице у резервном саставу који је отпутовао у иностранство на боравак дужи од једне године, дужан је да се пријави надлежном дипломастко-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију коју води дипломатско конзуларно представништво, у року од 30 дана од дана преласка државне границе.

Лице које борави у иностранству је дужно да се у календарској години у којој навршава 18 година пријави дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије ради увођења у војну евиденцију“
 

Увођењем у војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва сматра се да је војни обвезник регулисао обавезу служења војног рока.

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари