| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

За овере докумената

- пуномоћја за промет непокретности (у форми солемнизационе клаузуле)
- пуномоћја за давање заложне изјаве (у форми јавнобележничког записа)
- наследничких изјава, односно пуномоћја за давање наследничких изјава

потребно је да странке пошаљу и-мејл са назнаком „овера докумената“ на info@gksrbfra.de  и у прилогу доставе текст пуномоћја у pdf/word формату, скенирану прву страну пасоша и број мобилног телефона (ради договора око термина за оверу).


За овере других докумената које се врше у форми овере потписа, нпр. пуномоћја(која се не односе на промет непокретности), сагласности, изјава и др. није потребно заказивати термин.

 

 

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Немачка је, као и Србија, потписница и Бечке конвенције о издавању извода из матичних књига на више језика из 1976. године и, у складу са тим, пред немачким органима се могу употребљавати изводи из матичних књига рођених, венчаних и умрлих издати од стране органа Републике Србије на вишејезичном обрасцу (као и обрнуто, изводи из МК издати у Немачкој на вишејезичном обрасцу могу се употребити у Србији).

Немачка је, као и Србија, потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа, према којој је јавна исправа оверена печатом  ”Apostille”    подобна за употребу у свим државама потписницама Хашке конвенције. 
Овера печатом “Apostille”  врши се искључиво од стране надлежних органа који се налазе у земљи у којој је издата јавна исправа.
Оверу печатом ”Apostille” докумената издатих у Србији врши основни суд надлежан за територију седишта органа  који је такву исправу издао, односно, оверио потпис на приватној исправи (изјави, пуномоћју и др).
 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари