| |     latinica | english  
Насловна
Улазак у Србију - визе

Пре вашег путовања прочитајте овде информације о општим условима о уласку у Републику Србију.

Држављанима Савезне Републике Немачке није потребна виза за улазак у Републику Србију за боравак до 90 дана.

Носиоцима немачких путних исправа  за странце или избеглице је потребна виза за улазак у Републику Србију.

Ако немате пасош Савезне Републике Немачке, молимо да проверите овде да ли вам је потребна виза за улазак у Републику Србију.

За боравак дужи од 90 дана, потребно је поднети захтев за привремени боравак у Републици Србији. Више информација о томе прочитајте овде.

Захтев за издавање визе може се поднети у Конзуларном одељењу.

Врсте виза су:


1) виза за краћи боравак (виза Ц)

2) транзитна виза (виза Б)                                                                                                                                               

3) радна виза (виза Д)


ВИЗА Ц
Виза за краћи боравак издаје се за туристичка, пословна и друга путовања за један, два или више улазака у Републику Србију.
Непрекидни боравак, односно укупно трајање узастопних боравака странца с визом за краћи боравак, не може бити дужи од 90 дана у временском периоду од шест месеци, рачунајући од дана првог уласка.
Виза за краћи боравак са више улазака, издаје се са роком важења до једне године, а особљу страног дипломатског или конзуларног представништва, уз услов реципроцитета, може се издати и са дужим роком важења. (Члан 18 Закона о странцима)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

 • путна исправа која важи најмање 90 дана од дана издавања визе
 • фотографија величине 3,5 х 4,5 цм.
 • попуњен захтев за визу 
 • позивно писмо
  • за приватну посету – позивно писмо оверено од надлежног органа Републике Србије (општина или суд)
  • за пословну посету – позивно писмо компаније у Србији, наводећи природу посла и очекивано трајање посете, као и писмо немачке компаније  коју представљате
  • за туристичку посету - потврда туристичке организације о плаћеном аранжману (ваучер или друга потврда о уплати)
 • доказ о боравку у Немачкој (дозвола боравка, виза)
 • резервација повратне карте или итинерер
 • доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији
 • здравствено осигурање
 • такса за визу (износ таксе погледајте овде


ВИЗА Б
Транзитна виза издаје се странцу за једно, два или више путовања преко територије Републике Србије.
Транзитна виза издаје се с роком важења до шест месеци, а време боравка за један транзит не може трајати дуже од пет дана.
Транзитна виза може се издати странцу који има визу за улазак у државу у коју путује или преко чије територије наставља путовање, ако међународним уговором није ослобођен обавезе поседовања те визе. (Члан 17 Закона о странцима)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

 • путна исправа која важи најмање 90 дана од дана издавања визе
 • фотографија величине 3,5 х 4,5 цм.
 • попуњен захтев за визу
 • Виза државе у коју се улази после транзита кроз Републику Србију. Уколико за ту државу није потребна виза, други доказ о уласку или боравку у датој држави.
 • доказ о боравку у Немачкој (дозвола боравка, виза)
 • резервација повратне карте или итинерер (копија возачке и саобраћајне дозволе са пoлисом oсигурања уколико се путује путнички возилом)
 • доказ о поседовању финансијских средстава за транзит у Србији
 • такса за визу (износ таксе погледајте овде

ВИЗА Д

Bиза Д омогућава улазак у Републику Србију и боравак између 90 и 180 дана. Такође омогућава регулисање привременог боравка у Србији. Ако сте сигурни да испуњавате услове за визу Д – за запошљавање и имате све потребне документе, можете поднети захтев електронским путем овде.

Генерални конзулат задржава право да затражи додатну документацију.
Непотпуни захтеви се не могу узети у разматрање.
 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари