| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

 

ПУТНЕ ИСПРАВЕ
 

Биометријски пасоши


За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата.

Подношење захтева за нове биометријске пасоше, односно преузимање готових биометријских пасоша може се извршити у радно време конзулата, без заказивања термина.


Подношење захтева за биометријски пасош

Приликом подношења захтева за пасош, потребно је приложити и следећа документа у оригиналу:

•    Извод из матичне књиге рођених (српски извод на домаћем обрасцу) и Уверење о држављанству(уколико не поседујете наведена документа, приликом подношења захтева за пасош потписаћете сагласност да се та документа прибаве службеним путем)
•    Доказ о регулисаном боравку у СР Немачкој                   
•    Претходна путна исправа
•    Такса за нови пасош износи 65,00 евра, и плаћа се у готовом новцу на шалтеру конзулата.

Поступак обраде захтева и издавања нове путне исправе износи до 60 дана.
Захтев за нов пасош може се поднети најраније шест месеци пре истека актуелног пасоша.

Напомена: Потребно је да странке које су рођене на територији бивших југословенских република и поседују Изводе из матичне књиге рођених из бивших република СФРЈ, пре подношења захтева за пасош провере код надлежне матичне службе да ли су уписани у матичну књигу рођених Републике Србије, и уколико нису без одлагања покрену поступак уписа.
Уколико не поступе по наведеном, надлежне полицијске управе МУП Р Србије које буду решавале по захтевима за издавање путних исправа држављана поднетих преко ДKП-а, захтеваће допуну захтева ажурираним подацима о упису у матичне књиге Р. Србије.
 

Подношење захтева за малолетну децу


Дете, без обзира на године старости, добија властиту путну исправу и не може се уписати у путну исправу  родитеља.
За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или, уколико је један спречен, потребно је доставити његову писану сагласност  оверену од стране надлежног органа.
Уколико само један родитељ врши родитељско право, приликом подношења захтева за пасош за дете, мора доставити судску одлуку којом је додељено право родитељског старања над дететом.
 
Малолетна деца морају бити присутна ради фотографисања и узимања отисака прстију.


Напомена


За новорођену децу у иностранству, захтев за пасош се подноси тек када се чињеница рођења упише у матичну књигу рођених и књигу држављана код надлежне матичне службе у Републици Србији,
За лица која склопе брак пред иностраним органом, захтев за пасош се подноси тек кад се чињеница закључења брака упише у матичне књиге венчаних, односно књиге рођених у Републици Србији.


Губитак путне исправе

У случају губитка путне исправе, приликом подношења захтева за нов пасош, поред горе наведених докумената, потребно је доставити и потврду од немачке полицијске службе о губитку пасоша (Verlustanzeige).  

   

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари