| |     latinica | english  
Насловна
Честа питања странака

Шта ми је потребно од докумената и кад најраније могу да поднесем захтев за нов пасош.

Приликом подношења захтева за пасош, потребно је приложити

- Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству Републике Србије (уколико не поседујете наведена документа, приликом подношења захтева за пасош потписаћете сагласност да се та документа прибаве службеним путем)
- Доказ о регулисаном боравку у СР Немачкој
- Претходна путна исправа
- Такса за нови пасош износи 65,00 евра, и плаћа се у готовом новцу на шалтеру конзулата.

Поступак обраде захтева и издавања нове путне исправе износи до 60 дана.
Захтев за нов пасош може се поднети најраније шест месеци пре истека актуелног пасоша.

Захтев за нов пасош можете поднети у ГК ФРанкфурт без обзира у којој савезној немачкој покрајини имате регулисан боравак.

Желео бих да закажем термин за предају докумената.

У ГК Франкфурт није неопходно заказивање термина за подношење захтева из конзуларно-правне области, осим када су у питању захтеви за оверу докумената у форми јавнобележничких записа, солемнизационих клаузула или наследничких изјава.

 

Потребна су ми документа из Србије. Да ли могу да их прибавим преко конзулата?

Посредством ГК Франкфурт можете прибавити изводе из матичних књига рођених, венчаних и умрлих (на домаћем или на интернационалном обрасцу) које се воде код матичних служби у Републици Србији, као и уверење о држављанству Републике Србије, уверење о слободном брачном стању и потврду о некажњавању. У поступку прибављања наведених докумената посредством конзулата, не постоји могућност надовере истих печатом АПОСТИЛЛЕ.

Таксе за прибављање докумената можете видети у ценовнику истакнутом на интернет страни конзулата.


 

Да ли могу да оверим сагласност да моје малолетно дете може путовати у иностранство са оцем/мајком ?

ГК Франкфурт може оверити потпис на вашој јавној исправи-изјави којом дајете сагласност да ваше малолетно дете може путовати са другим родитељем или трећим лицем.

Са собом понесите важећи пасош/личну карту  Републике Србије, а такса за оверу сагласности износи 41 евро.Која је процедура подношења захтева за пасош за малолетно дете?

У конзулату можете поднети захтев за издавање нове путне исправе за ваше малолетно дете, које мора бити присутно ради фотографисања и узимања отисака прстију.

Потребна су следећа документа
-    Извод из матичне књиге рођених ( српски извод на домаћем обрасцу)
       -      Уверење о држављанству
       -      Доказ о регулисаном боравку детета и родитеља у СР Немачкој
       -      Претходна путна исправа детета (уколико постоји)
       -      Важеће путне исправе родитеља

Уколико је отац уписан у ИМКР детета, потребно је присуство оба родитеља; присуство једног родитеља, уз писану и оверену сагласност другог родитеља;  присуство једног родитеља који има одлуку суда  да самостално врши право родитељског старања над дететом (у том случају понети и одлуку суда).

Такса за захтев за издавање пасоша износи 65 евра и плаћа се у готовом новцу, на шалтеру конзулата.

Захтев за нови пасош може се поднети најраније шест месеци пре истека актуелног пасоша.

 


Изгубио сам пасош, желим да путујем за Србију.

У случају губитка пасоша, потребно је да се обратите најближој полицијској станици према месту вашег боравка у СР Немачкој, ради подношења пријаве губитка путне исправе – Verlustanzeige, и прибављања одговарајуће потврде о томе.

Уколико из било којег разлога морате хитно путовати у Републику Србију, конзулат вам може издати путни лист, као путну исправу кратког рока трајања која служи само за одлазак у Србију и не може се користити за даља путовања. У ту сврху потребне су вам две слике и потврда о губитку пасоша – Verlustanzeige, а конзуларна такса за захтев износи 43 евра.

Уколико желите поднети захтев за издавање новог пасоша, потребно је да доставите потврду о губитку пасоша – Verlustanzeige и доказ о регулисаном боравку у СР Немачкој, а конзуларна такса за овај захтев износи 65 евра.

 


Желео бих да поднесем захтев за продужење возачке дозволе. Да ли могу то да урадим у конзулату?

Захтеви за издавање, продужење или замену возачке дозволе се не могу предати у конзулату, већ само непосредно код надлежне полицијске управе у Републици Србији, према месту вашег пријављеног пребивалишта.Желео бих да се венчам у конзулату.

У конзулату брак могу закључити само држављани Републике Србије. Потребно је да будући брачни другови дођу лично у конзулат, ради заказивања термина за венчање.

За склапање брака потребна је следећа документација:
- Важећи пасоши РС
- Изводи из матичне књиге рођених, на домаћем обрасцу
- Уверења о држављанству РС
- Уверења о слободном брачном стању
- Копије пасоша два сведока (пасоши Р. Србије)

Такса за склапање брака износи 141 ЕУР и плаћа се у готовом новцу на шалтеру конзулата.Желео бих да поднесем захтев за отпуст из држављанства Републике Србије.

Преко конзулата странке могу поднети захтев за отпуст из држављанства Републике Србије а
уз захтев је потребно приложити следећа документа:

-  важећи пасош Републике Србије
-  извод из матичне књиге рођених на домаћем обрасцу
-  уверење о држављанству РС
-  гаранција о пријему у немачко држављанство (оригинал оверен печатом АПОСТИЛЛЕ), са преводом на српски језик или решење о пријему у немачко држављанство (оверена копија оверена печатом АПОСТИЛЛЕ), са преводом на српски језик. Превод докумената издатих од стране надлежних немачких органа може се извршити у конзулату. Такса за превод докумената износи 50 евра.
Такса за отпуст из држављанства Републике Србије износи 466 евра и плаћа се у готовом новцу
приликом подношења захтева.

Пунолетни држављани Р. Србије мушког пола, дужни су да пре подношења захтева за отпуст, регулишу војну обавезу, односно буду уведени у војну евиденцију код надлежног центра Министарства одбране. Молбу за упис у војну евиденцију могу поднети преко конзулата, а конзуларна такса за увођење у војну евиденцију износи 2 евра.
 


Желео бих да пријавим новорођено дете.

Пријаву рођења детета у иностранству и захтев за упис у књиге држављана Р. Србије можете поднети преко конзулата,  уз следећу документацију:

-Важећи пасоши оба родитеља (присуство оба родитеља приликом подношења захтева)
- Извод из матичне књиге рођених за дете, на интернационалном обрасцу
- Уверење о држављанству родитеља
- Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, односно Записник о признавању очинства (оригинал или оверена копија) са печатом АПОСТИЛЛЕ и преводом на српски језик ако родитељи нису у браку

Такса за пријаву рођења износи 9 евра и плаћа се у готовом новцу на шалтеру конзулата.

По упису детета у надлежну матичну књигу рођених у Р. Србији и прибављању српског извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству, родитељи могу заједно поднети захтев за издавање пасоша за дете, уколико породица има регулисан боравак у СР Немачкој.Венчала сам се у СР Немачкој и желим да пријавим брак.

Преко конзулата можете поднети пријаву чињенице склопљеног брака у иностранству.
Потребна вам је следећа документација:

- Важећи пасош РС
- Извод из матичне књиге венчаних, на интернационалном обрасцу
- Уверење о држављанству РС

Такса за пријаву брака износи 16 евра и плаћа се у готовом новцу на шалтеру конзулата.

По упису чињенице о склопљеном браку у иностранству у надлежну матичну књигу рођених и венчаних у Р. Србији и прибављању српског извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству на ново (удато) презиме, можете поднети захтев за издавање новог пасоша.Потребно ми је уверење о некажњавању.

Преко конзулата можете поднети захтев за издавање уверења о некажњавању (Führungszeugnis). Захтев се подноси лично, уз важећи пасош Републике Србије, а конзуларна такса износи 32 евра.
 Развела сам се у СР Немачкој. Да ли код вас могу да поднесем захтев за признање стране судске одлуке?

Захтев за признавање иностране судске одлуке о разводу брака не можете поднети преко конзулата, већ само директно код надлежног суда у Р. Србији, по месту вашег пријављеног пребивалишта.

За наведени захтев неопходан вам је оригинал пресуде, оверен печатом АПОСТИЛЛЕ и са званичним преводом на српски језик.


 


Верзија за штампу
Дијаспора
О дијаспори
Клубови и удружења
Медији
Допунска настава
Српска православна црква
Честа питања странака
Војни меморијали