Printer Friendly Version Путне исправе @ 18 September 2012 01:36 PM

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата.

Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате.

Захтеви за нове биометријске пасоше могу се поднети сваког дана без заказивања термина од 08.30 до 13.00 часова дана, осим среде од 14,00 до 16,00 часова на телефон: 069/904 3676 0

Дете, без обзира на године старости, добија властиту путну исправу и не може се уписати у путну исправу  родитеља. За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или, уколико је један спречен, потребно је доставити његову писану сагласност оверену од стране надлежног  органа.

Такса за нови пасош износи 48,00 евра, а  поступак обраде захтева и издавања нове путне исправе износи до 60 дана.

Скрећемо посебно пажњу на следеће услове. Не могу поднети захтев за добијање биометријске путне исправе:


  • новорођена деца у иностранству, док се не упишу у матичну књигу рођених и књигу држављана у Републици Србији,
  • лица која склопе брак пред иностраним органом док се брак не упише у матичне књиге венчаних у Републици Србији.

 

Готове  биометријске пасоше странке могу преузети у Генералном конзулату сваког радног дана  од 08.30 -15.00 часова и средом и од 15.00-18.00 часова.
 

Информације о томе шта је потребно за издавање биометријског пасоша Републике Србије можете потражити ОВДЕ.

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.