Printer Friendly Version Конзуларна надлежност @ 21 September 2012 07:12 PM

Јурисдикционо подручје које покрива Генерални конзулат Републике Србије:

Савезне покрајине:

  • Hessen
  • Rheinland Pfalz
  • Saarland