| |     latinica | english  
Насловна
Честа питања странака

Шта ми је потребно од докумената и кад најраније могу да поднесем захтев за нов пасош.
 

Потребно је да странке претходно закажу термин за подношење захтева за нову путну исправу, што могу учинити путем следећег и-мејла: pasos@gksrbfra.de или личним доласком у конзулат.

Приликом подношења захтева за пасош, потребно је приложити
- Претходну путну исправу
- Доказ о регулисаном боравку у СР Немачкој
- Такса за нови пасош износи 67,00 евра, и плаћа се ЕЦ картицом на шалтеру конзулата.
 
Приликом подношења захтева за пасош није потребно приложити Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству (странке  потписују сагласност да се наведена документа прибаве службеним путем), осим у случајевима промене презимена услед закључења брака, израде првог пасоша за дете и другим случајевима где је дошло до промене података.
 
Поступак обраде захтева и издавања нове путне исправе износи до 60 дана.
Захтев за нов пасош може се поднети најраније седам месеци пре истека актуелног пасоша.

 

Желео бих да закажем термин за предају докумената.

У ГК Франкфурт није неопходно заказивање термина за подношење захтева из конзуларно-правне области, осим када су у питању захтеви за оверу наследничких изјава и захтеви за пасош.

 

Потребна су ми документа из Србије. Да ли могу да их прибавим преко конзулата?

Посредством ГК Франкфурт можете прибавити изводе из матичних књига рођених, венчаних и умрлих (на домаћем или на интернационалном обрасцу) које се воде код матичних служби у Републици Србији, као и уверење о држављанству Републике Србије, уверење о слободном брачном стању и потврду о некажњавању. У поступку прибављања наведених докумената посредством конзулата, не постоји могућност надовере истих печатом АПОСТИЛ.

Таксе за прибављање докумената можете видети у ценовнику истакнутом на интернет страни конзулата.


 

Да ли могу да оверим сагласност да моје малолетно дете може путовати у иностранство са оцем/мајком ?

ГК Франкфурт може оверити потпис на вашој јавној исправи-изјави којом дајете сагласност да ваше малолетно дете може путовати са другим родитељем или трећим лицем.

Са собом понесите важећи пасош/личну карту  Републике Србије, а такса за оверу сагласности износи 42 евра и плаћа се ЕЦ картицом на шалтеру конзулата.Која је процедура подношења захтева за пасош за малолетно дете?

У конзулату можете поднети захтев за издавање нове путне исправе за ваше малолетно дете, које мора бити присутно ради фотографисања и узимања отисака прстију.

Потребна су следећа документа
       -      Важеће путне исправе родитеља
       -      Доказ о регулисаном боравку детета и родитеља у СР Немачкој
       -      Претходна путна исправа детета (уколико постоји)
       
Уколико је отац уписан у ИМКР детета, потребно је присуство оба родитеља; присуство једног родитеља, уз писану и оверену сагласност другог родитеља;  присуство једног родитеља који има одлуку суда  да самостално врши право родитељског старања над дететом (у том случају понети и одлуку суда).

Такса за захтев за издавање пасоша износи 67 евра и плаћа се ЕЦ картицом на шалтеру конзулата.

Захтев за нови пасош може се поднети најраније седам месеци пре истека актуелног пасоша.

 


Изгубио сам пасош, желим да путујем за Србију.

У случају губитка пасоша, потребно је да се обратите најближој полицијској станици према месту вашег боравка у СР Немачкој, ради подношења пријаве губитка путне исправе – Verlustanzeige, и прибављања одговарајуће потврде о томе.

Уколико из било којег разлога морате хитно путовати у Републику Србију, конзулат вам може издати путни лист, као путну исправу кратког рока трајања која служи само за одлазак у Србију и не може се користити за даља путовања. У ту сврху потребне су вам две слике и потврда о губитку пасоша – Verlustanzeige, а конзуларна такса за захтев износи 42 евра и плаћа се ЕЦ картицом.

Уколико желите поднети захтев за издавање новог пасоша, потребно је да доставите потврду о губитку пасоша – Verlustanzeige и доказ о регулисаном боравку у СР Немачкој, а конзуларна такса за овај захтев износи 88 евра и плаћа се ЕЦ картицом на шалтеру конзулата.

 


Желео бих да поднесем захтев за продужење возачке дозволе. Да ли могу то да урадим у конзулату?

Захтеви за издавање, продужење или замену возачке дозволе се не могу предати у конзулату, већ само непосредно код надлежне полицијске управе у Републици Србији, према месту вашег пријављеног пребивалишта.Желео бих да се венчам у конзулату.

У конзулату брак могу закључити само држављани Републике Србије. Потребно је да будући брачни другови дођу лично у конзулат, ради заказивања термина за венчање.

За склапање брака потребна је следећа документација:


- Важећи пасоши РС
- Копије пасоша два сведока (пасоши Р. Србије)

Друга потребна документа за венчање биће прибављена службеним путем, на основу ваше писане сагласности.


Такса за склапање брака износи 143 ЕУР и плаћа се ЕЦ картицом на шалтеру конзулата.Желео бих да поднесем захтев за отпуст из држављанства Републике Србије.

Преко конзулата странке могу поднети захтев за отпуст из држављанства Републике Србије а
уз захтев је потребно приложити следећа документа:

-  важећи пасош Републике Србије
-  гаранција о пријему у немачко држављанство (оригинал оверен печатом АПОСТИЛЛЕ), са преводом на српски језик или решење о пријему у немачко држављанство (оверена копија оверена печатом АПОСТИЛЛЕ), са преводом на српски језик. 
Такса за отпуст из држављанства Републике Србије износи 496 евра и плаћа се ЕЦ картицом приликом подношења захтева.

Пунолетни држављани Р. Србије мушког пола, дужни су да пре подношења захтева за отпуст, регулишу војну обавезу, односно буду уведени у војну евиденцију код надлежног центра Министарства одбране. Молбу за упис у војну евиденцију могу поднети преко конзулата, а конзуларна такса за увођење у војну евиденцију износи 3 евра и плаћа се ЕЦ картицом.
 


Желео бих да пријавим новорођено дете.

Пријаву рођења детета у иностранству и захтев за упис у књиге држављана Р. Србије можете поднети преко конзулата,  уз следећу документацију:

-Важећи пасоши оба родитеља (присуство оба родитеља приликом подношења захтева)
- Извод из матичне књиге рођених за дете, на интернационалном обрасцу, не старији од шест месци
- Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, односно Записник о признавању очинства пред надлежним немачким органом (оригинал или оверена копија) са печатом АПОСТИЛ и преводом на српски језик ако родитељи нису у браку

Такса за пријаву рођења износи 10 евра и плаћа се ЕЦ картицом на шалтеру конзулата.

По упису детета у надлежну матичну књигу рођених у Р. Србији и прибављању српског извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству, родитељи могу заједно поднети захтев за издавање пасоша за дете, уколико породица има регулисан боравак у СР Немачкој.Венчала сам се у СР Немачкој и желим да пријавим брак.

Преко конзулата можете поднети пријаву чињенице склопљеног брака у иностранству.
Потребна вам је следећа документација:

- Важећи пасош РС
- Извод из матичне књиге венчаних, на интернационалном обрасцу
- Копија пасоша или личне карте супружника

Такса за пријаву брака износи 15 евра и плаћа се ЕЦ картицом на шалтеру конзулата.

По упису чињенице о склопљеном браку у иностранству у надлежну матичну књигу рођених и венчаних у Р. Србији и прибављању српског извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству на ново (удато) презиме, можете поднети захтев за издавање новог пасоша.Потребно ми је уверење о некажњавању.

Преко конзулата можете поднети захтев за издавање уверења о некажњавању (Führungszeugnis). Захтев се подноси лично, уз важећи пасош Републике Србије, а конзуларна такса износи 33 евра и плаћа се ЕЦ картицом.
 Развела сам се у СР Немачкој. Да ли код вас могу да поднесем захтев за признање стране судске одлуке?

Захтев за признавање иностране судске одлуке о разводу брака не можете поднети преко конзулата, већ само директно код надлежног суда у Р. Србији, по месту вашег пријављеног пребивалишта.

За наведени захтев неопходан вам је оригинал пресуде, оверен печатом АПОСТИЛЛЕ и са званичним преводом на српски језик.


 


Верзија за штампу
Дијаспора
О дијаспори и Србима у региону
Клубови и удружења
Медији
Допунска настава
Српска православна црква
Честа питања странака
Војни меморијали