| |     ћирилица | english  
Naslovna
E-Konzulat

Poštovana/i,

radi unapređenja konzularnih usluga u Generalnom konzulatu Republike Srbije u Frankfurtu, od 01.03.2023. godine počeće sa primenom novi sistem elektronskog zakazivanja „E-Konzulat“. Prilikom zakazivanja termina, neophodno je prvo da izaberete/selektujete zemlju u kojoj boravite. Ukoliko boravite u zemlji u kojoj postoji više diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije, u tom slučaju je neophodno da izaberete i diplomatsko-konzularno predstavništvo, odnosno ono predstavništvo koje je nadležno za mesto Vašeg boravka u inostranstvu.


Termin možete da zakažete za jednu ili za više konzularnih usluga. Termin možete zakazati za sebe, kao i za članove Vaše porodice. Najviše se može zakazati pet termina, za jednu ili više konzularnih usluga.
Termin možete da zakažete i za drugo lice, koje nije član Vaše porodice a iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da to samostalno učini. U tom slučaju, potrebno je da zakazani termin glasi na lice kome se pruža konzularna usluga. 


Prilikom dolaska u diplomatsko-konzularno predstavništvo, molimo da dođete 10 minuta pre zakazanog termina.


Informišite se na veb-sajtu GK RS Frankfurt o dokumentaciji koju treba da priložite uz zahtev, za čije podnošenje ste zakazali termin. Obavezno ponesite sa sobom sva potrebna dokumenta.
Ukoliko budete sprečeni da dođete u zakazano vreme, molimo da blagovremeno otkažete ili promenite zakazani termin. To učinite najkasnije 48 sati pre zakazanog termina.

POGLEDAJTE VIDEO: "KAKO ZAKAZATI TERMIN U KONZULATU?"

Trenutno se termini ne zakazuju samo za izdavanje sprovodnice i preuzimanje pasoša.

Za ostale radnje se termini  zakazuju.

ꞏTrajanje obrade zahteva može biti i duže od navedenog, a zavisi od složenosti postupka i unutrašnje procedure nadležnog organa R. Srbije.

ꞏ Uplata taksi:

Plaćanje svih konzularnih usluga u Generalnom konzulatu se obavlja isključivo ES - karticama (plaćanje kreditnom karticom ili gotovinom nije moguće).

Da li vam je urađen pasoš možete proveriti ovde:

NAJČEŠĆI ZAHTEVI KOJE MOŽETE PODNETI U Generalnom konzulatu

1. ZAHTEV ZA NOVI PASOŠ R. SRBIJE
2. ZAHTEV ZA PASOŠ ZA MALOLETNO DETE
3. IZDAVANJE PUTNOG LISTA (PL)
4. PRIJAVA NOVOROĐENOG DETETA
5. PUTNI LIST ZA MALOLETNO ILI NOVOROĐENO DETE
6. IZGUBLJEN ILI UKRADEN PASOŠ
7. OVERA PUNOMOĆJA, SAGLASNOSTI, IZJAVA, KOPIJA DIPLOMA I DR.
8. VENČANJE U GENERALNOM KONZULATU
9. PRIJAVA BRAKA SKLOPLJENOG U NEMAČKOJ
10. PRIBAVA DOKUMENATA, POTVRDA I UVERENJA R. SRBIJE
11. PROVERA DRŽAVLJANSKOG STAUTSA U REPUBLICI SRBIJI (Negativbescheinigung)
12. CARINSKA POTVRDA
13. NAKNADNI UPIS U EVIDENCIJE DRŽAVLJANA R. SRBIJE
14. OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE
15. REGULISANJE VOJNE OBAVEZE


1. ZAHTEV ZA NOVI PASOŠ R. SRBIJE

Potrebna dokumenta:

- postojeća biometrijska putna isprava R. Srbije i

- dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj (Aufenthaltserlaubnis)

Taksa: 67,00 evra

Termini za podnošenje zahteva za pasoš se od 01.03.2023. godine zakazuju putem portala E-konzulat:

 

VAŽNO je znati:

- Pasoš se ne može produžiti, uvek se izdaje nova pasoška knjižica.

- Zakonski rok za obradu zahteva i izdavanje nove putne isprave je do 60 dana (dva meseca), a u pojedinim slucajevima i duže

- Ukoliko prvi put podnosite zahtev za biometrijski pasoš Republike Srbije ili posedujete tzv. plavi pasoš SRJ, potrebno je da priložite Izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije na trajnom obrascu,  Uverenje o državljanstvu Republike Srbije i važeći boravak u SR Nemačkoj.

- Pri uručenju novog pasoša, potrebno je lično doneti stari pasoš koji se poništava i vraća stranki.

- Ukoliko se vizna nalepnica (boravak) nalazi u starom pasošu, stranka se sa novom putnom ispravom obraća nadležnom nemačkom organu radi prenošenja boravka u novi pasoš.

- Pasoš može biti uručen i licu koje podnosilac zahteva ovlasti. U tom slučaju podnosilac zahteva treba da pri podnošenju zahteva za pasoš u Generalnom konzulatu ovlasti drugo lice za preuzimanje pasoša. U slučaju da se potreba za uručenjem pasoša preko punomoćnika pojavi kasnije, potrebno je da vlasnik pasoša overi ovlašćenje kod nemačkog notara i prevede ga na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača.

- Ukoliko ste izgubili pasoš, novi možete podići tek kada stigne rešenje o proglašenju izgubljenog pasoša nevažećim, što će biti istaknuto na našem sajtu u rubrici „Urađene putne isprave“. Ostali građani mogu doći da preuzmu pasoš kada se na listi pojavi samo broj njihovog zahteva.

2. ZAHTEV ZA PASOŠ ZA MALOLETNO DETE

Zahtev podnose oba roditelja ili staratelj uz prisustvo deteta.

Potrebna dokumenta:

- putne isprave za dete i roditelje i

- dokaz o regulisanom boravku roditelja (i deteta) u SR Nemačkoj (Aufenthaltserlaubnis).

Ukoliko prvi put podnosite zahtev za pasoš maloletnom detetu, potrebno je priložiti:

- Izvod iz matične knjige rođenih za dete (izvod na domaćem obrascu R. Srbije) i

Uverenje o državljanstvu R. Srbije za dete, odnosno potvrdu nadležne matične službe R. Srbije da je dete upisano u matičnu knjigu rođenih i evidencije državljana R. Srbije. Ukoliko ne posedujete  navedena dokumenta, a dete je već upisano u matične knjige u R. Srbiji, Generalni konzulat vam ih može izdati.

Taksa: 67,00 evra

Termini za podnošenje zahteva za pasoš  se od 01.03.2023. godine zakazuju putem portala E-konzulat.

Prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz saglasnost drugog roditelja za izdavanje putnog lista overenu kod nemačkog notara i prevedenu na srpski jezik kod ovlašćenog  tumača. Ukoliko se drugi roditelj nalazi u Srbiji, potrebno je da dostavi originalnu saglasnost overenu kod javnog beležnika.

Prisustvo samo jednog roditelja je moguće i uz odluku suda da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom (u tom slučaju doneti pravosnažnu originalnu sudsku presudu ukoliko je izdata od suda u R. Srbiji). Ako je nemački sud doneo takvu presudu, onda ona mora biti overena pečatom Apostil i prevdena na srpski jezik kod zakletog sudskog tumača.

Pri uručenju novog pasoša, potrebno je doneti stari detetov pasoš koji se poništava i vraća. Detetov pasoš može podići i samo jedan roditelj.

Zakonski rok za obradu zahteva i izdavanje nove putne isprave je do 60 dana (dva meseca), a u pojedinim slucajevima i duže.

3. IZDAVANJE PUTNOG LISTA (PL)

Ukoliko iz bilo kog razloga morate hitno putovati u Republiku Srbiju, a pasoš Vam više ne važi ili je oštećen, ukraden ili izgubljen, Generalni konzulat Vam može izdati putni list kao vrstu putne isprave kratkog roka trajanja (mesec dana) koja služi samo za odlazak u Srbiju i ne može se koristiti za dalja putovanja ili povratak u Nemačku.

Potrebna dokumenta:

- dve slike 3,5 x 4,5,

- postojeći pasoš (ukoliko je istekao ili oštećen) ili potvrda o gubitku/krađi pasoša (ukoliko je ukraden ili nestao),

- lična kartu R. Srbije, ukoliko je imate.

U slučaju gubitka ili krađe pasoša, potrebno je da se obratite najbližoj policijskoj stanici prema mestu Vašeg boravka u SR Nemačkoj, prijavite gubitak ili krađu putne isprave R. Srbije (Verlustanzeige) i uzmete potvrdu sa upisanom imenom i prezimenom, datumom i mestom rođenja, kao i napomenom da ste prijavili gubitak/krađu pasoša. Potvrdu treba da sačuvate zbog izdavanja nove putne isprave u R. Srbiji.

Vreme izrade PL:

Putni list možete dobiti u roku od jednog do tri radna dana ukoliko pored isteklog pasoša odnosno potvrde o gubitku pasoša, posedujete i važeću ličnu kartu R. Srbije.

Putni list možete dobiti u roku od jednog do tri radna dana ukoliko ste pasoš samo oštetili, ali je još uvek važeći i Vaš identitet se može nesporno utvrditi.

Putni liste ćete dobiti za dva ili tri radna dana ukoliko se Vaš identitet i državljanstvo R. Srbije ne mogu odmah utvrditi, zbog čega je potrebno izvršiti službene provere.

Taksa: 42 evra.

Zahtevi se podnose i putni listovi se podižu svakog radnog dana . U opravdanim hitnim slučajevima zahtevi se podnose i van radnog vremena.

 

4. PRIJAVA NOVOROĐENOG DETETA

Prijavu rođenja deteta u inostranstvu i zahtev za upis u knjige državljana R. Srbije podnose oba roditelja.

Potrebna dokumenta:

- važeći pasoši oba roditelja (prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz notarsku overenu i prevedenu saglasnost drugog roditelja),

- izvod iz matične knjige rođenih za dete (Geburtsurkunde), na internacionalnom obrascu ne starije od 6 meseci,

-izvod iz matične knjige venčanih za roditelje, odnosno Zapisnik o priznavanju očinstva dat pred inostranim organom, overen pečatom APOSTIL i preveden na srpski jezik, ako roditelji nisu u braku.

Generalni konzulat prijavu šalje nadležnoj matičnoj službi R. Srbije koja upisuje dete u nadležnu matičnu knjigu rođenih u R. Srbiji i dostavlja izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu R. Srbije, odnosno potvrdu da je dete upisano u matične knjige. Roditelji tada mogu podneti zahtev za izdavanje pasoša za dete, ukoliko porodica ima regulisan boravak u SR Nemačkoj.

Taksa: 10 evra.

Trajanje postupka: 4-8 radnih nedelja

Termini za podnošenje zahteva se od 01.03.2023. godine zakazuju putem portala E-konzulat.

5. PUTNI LIST ZA MALOLETNO ILI NOVOROĐENO DETE

1. Zahtev za putni list za maloletno prijavljeno dete podnose oba roditelja.

Potrebna dokumenta:

- dve slike deteta 3,5 x 4,5,

- postojeći detetov pasoš (ukoliko je istekao ili oštećen) ili

- izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije i uverenje o državljanstvu R. Srbije (ukoliko je rođenje deteta već prijavljeno, a dete nema pasoš),

-pasoši oba roditelja.

Ukoliko je detetov pasoš ukraden ili nestao, potrebno je priložiti policijsku potvrdu o gubitku/krađi pasoša,

Trajanje postupka: Putni list se u navedenim slučajevima dobija u roku od jednog do tri radna dana.

Zahtev za putni list za novorođeno neprijavljeno dete mogu podneti oba roditelja odmah nakon prijave rođenja u Generalnom konzulatu.
Potrebna dokumenta:

-potvrda ili priznanica o prijavi rođenja,

-dve slike deteta 3,5 x 4,5,

- pasoši oba roditelja.

Trajanje postupka: Na izdavanje PL se čeka dva do tri radna dana.

Prisustvo samo jednog roditelja je moguće uz saglasnost drugog roditelja za izdavanje putnog lista overenu kod nemačkog notara i prevedenu na srpski jezik kod ovlašćenog  tumača. Ukoliko se drugi roditelj nalazi u Srbiji, potrebno je da dostavi originalnu saglasnost overenu kod javnog beležnika.

Prisustvo samo jednog roditelja je moguće i uz odluku suda da samostalno vrši pravo roditeljskog staranja nad detetom (u tom slučaju doneti pravosnažnu originalnu sudsku presudu ukoliko je izdata od suda u R. Srbiji). Ako je nemački sud doneo takvu presudu, onda ona mora biti overena pečatom Apostille i prevdena na srpski jezik kod zakletog sudskog tumača.

Putni list može podići i samo jedan roditelj.

Taksa: 42 evra

6. IZGUBLJEN ILI UKRADEN PASOŠ

Molimo državljane Republike Srbije da gubitak ili krađu pasoša bez odlaganja prijave nemačkoj policiji i da sa dobijenom potvrdom dođu u Generalni konzulat, kako bi prijavili nestanak pasoša.

Članom 42. Zakona o putnim ispravama Republike Srbije propisano je da lice koje u inostranstvu izgubi putnu ispravu njen nestanak treba da prijavi najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije, nakon čega će nadležni organ Republike Srbije putnu ispravu proglasiti nevažećom.

Nestali a neprijavljeni pasoši, kao i Vaši lični podaci u njima, mogu biti zloupotrebljeni ukoliko pasoš ne bude blagovremeno oglašen nevažećim.

Uz taksu za zahtev za novi pasoš koja iznosi 66 EUR i dokaz o regulisanom boravku u SR Nemačkoj, uplaćuje se i taksa za oglašavanje pasoša nevažećim u iznosu od 22 EUR.

Termini za podnošenje zahteva se od 01.03.2023. godine zakazuju putem portala E-konzulat.

7. OVERA PUNOMOĆJA, SAGLASNOSTI, IZJAVA, KOPIJA DIPLOMA I DR.

Za svaku overu je potrebno lično prisustvo osobe čiji se potpis overava, odštampano punomoćje, izjava ili originalni dokument (npr. diploma) koji se overava, važeći pasoš Republike Srbije ili lična karta Republike Srbije.

*U Generalnom konzulatu možete overiti saglasnost da maloletno dete može putovati u inostranstvo sa ocem/majkom/trećim licem.

Taksa za svaku vrstu overe iznosi 42 evra.

Trajanje postupka: Overa se vrši istoga dana.

Termini za podnošenje zahteva se od 01.03.2023. godine zakazuju putem portala E-konzulat.

8. VENČANJE U GENERALNOM KONZULATU

U Generalnom konzulatu brak mogu zaključiti samo državljani Republike Srbije.

Potrebna dokumenta za oba supružnika:

- izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije, na domaćem, trajnom obrascu,

- uverenje o državljanstvu R. Srbije,

- uverenje o slobodnom bračnom stanju (sva dokumenta ne smeju biti starija od 6 meseci),

- važeći pasoši R.Srbije i

- kopije pasoša dva svedoka (pasoši ili lične karte R. Srbije).

Budući supružnici treba da prilože i važeću dozvolu boravka, odnosno dokaz da na teritoriji SR Nemačke borave regularno-do 90 dana u 180 dana (ulazni pečat u pasošu).

Taksa: 144 evra

Termini se zakazuju lično u Generalnom konzulatu (potrebno je prisustvo oba buduća supružnika). Na termin se, u redovnim uslovima rada, čeka od 7 do 14 dana.

9. PRIJAVA BRAKA SKLOPLJENOG U NEMAČKOJ

U Generalnom konzulatu možete podneti zahtev za upis braka sklopljenog u inostranstvu u matične knjige R. Srbije.

Potrebna dokumenta:

- važeći pasoš R. Srbije i

- izvod iz matične knjige venčanih na internacionalnom obrascu ne stariji od 6 meseci.

Brak sklopljen u inostranstvu treba da prijave oba supružnika ukoliko su državljani R. Srbije.

Ukoliko je jedan supružnik stranac, brak prijavljuje samo državljnin R. Srbije uz prilaganje kopije izvoda iz matične knjige rođenih na internacionalnom obrascu i pasoša drugog supružnika.

Po dobijanju potvrde matične službe iz R. Srbije o upisu braka i pribavljanju izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu na novo (udato) prezime, možete podneti zahtev za izdavanje novog pasoša.

Brak je potrebno prijaviti i ako nije došlo do došlo do promene prezimena.

Taksa: 15 evra

Trajanje postupka: 4 -8 radnih nedelja

Termini za podnošenje zahteva se od 01.03.2023. godine zakazuju putem portala E-konzulat.

10. PRIBAVA DOKUMENATA, POTVRDA I UVERENJA R. SRBIJE

Ukoliko ste upisani u registar matičnih knjiga R. Srbije, u Generalnom konzulatu možete istoga dana podići:

- izvod iz matične knjige rođenih, venčanih ili umrlih na domaćem ili na internacionalnom obrascu, kao i uverenje o državljanstvu Republike Srbije

Posredstvom Generalnog konzulata možete iz R. Srbije pribaviti sledeća dokumenta:

-uverenje o slobodnom bračnom stanju (bez Apostila),

-potvrdu o nekažnjavanju (Führungszeugnis),

-potvrdu o penzionom statusu u R. Srbiji,

-potvrdu o životu (izdaje se istoga dana uz lično prisustvo)

i druge vrste potvrda.

Zahtevi se podnose lično, uz važeći pasoš ili ličnu kartu.

*Uverenje o slobodnom bračnom stanju

Za upotrebu pred nemačkim organima, Uverenje o slobodnom bračnom stanju treba da bude overeno pečatom Apostil koji izdaju isključivo sudovi u Srbiji, tako da Generalni konzulat tu overu ne može izvršti niti pribaviti tako overen dokument. Za tu radnju, stranke mogu angažovati punomoćnika u Srbiji.

Takse za pribavu različitih dokumenata iznose od 3 do 42 evra.

Trajanje postupka pribave dokumenata iz R. Srbije: od 4 radne nedelje.

Termini za podnošenje zahteva se od 01.03.2023. godine zakazuju putem portala E-konzulat.

11. PROVERA DRŽAVLJANSKOG STAUTSA U REPUBLICI SRBIJI

„Negativbescheinigung“

U Generalnom konzulatu možete podneti i zahtev za proveru Vašeg državljanskog statusa u R. Srbiji.

Taksa: 27 evra

Trajanje postupka: od 4 radne nedelje i duže (zavisno od podataka kojima stranka raspolaže)

Termini za podnošenje zahteva se od 01.03.2023. godine zakazuju putem portala E-konzulat.

12. CARINSKA POTVRDA

Na potvrdu imaju pravo državljani Republike Srbije koji su proveli neprekidno na radu u inostranstvu najmanje dve godine. Lica koja su provela na radu u inostranstvu do deset godina oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva do ukupne vrednosti od 20.000 evra. Lica koja su provela na radu u inostranstvu preko deset godina oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina na predmete domaćinstva bez ograničenja u ukupnoj vrednosti.

Boravak u inostranstvu nije osnov za sticanje prava na bescarinski uvoz. Potvrda se odnosi samo na uvoz predmeta za domaćinstvo u Republiku Srbiju i važi godinu dana od dana izdavanja.

Zahtev se podnosi lično.

Potrebna dokumenta:

-važeći pasoš R. Srbije

-dokaz o uplatama zdravstvenog i socijalnog osiguranja (Versicherungsverlauf)

-rešenje o penziji (ako je ostvarena)

-potvrda poslodavca o vremenu provedenom na radu

Taksa: 122 evra

Trajanje postupka: potvrda se izdaje istoga dana

Termini za podnošenje zahteva se od 01.03.2023. godine zakazuju putem portala E-konzulat.

13. NAKNADNI UPIS U EVIDENCIJE DRŽAVLJANA R. SRBIJE

Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a drugi je strani državljanin, ako ga roditelj koji je državljanin Republike Srbije prijavi do navršene 18. godine života kod nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije kao državljanina Republike Srbije i ako podnese zahtev za upis deteta u evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije.

Ako je dete pod starateljstvom, prijavu i zahtev podnosi staralac.

Ako je dete starije od 14 godina, potrebna je i njegova saglasnost.

Ako ste stariji od 18 godina i rođeni ste u inostranstvu, a jedan od roditelja je u trenutku Vašeg rođenja bio državljanin Republike Srbije a drugi strani državljanin, državljanstvo Republike Srbije stičete poreklom ako do navršene 23. godine života podnesete zahtev za upis u evidenciju državljana nadležnom organu Republike Srbije. Ako ste stariji od 23 godine, obratite se Generalnom konzulatu kako bi se utvrdilo da li postoji osnov za utvrđivanje ili prijem u državljanstvo R. Srbije.

Za više informacija o postupku, obratite se Generalnom konzulatu.

14. OTPUST IZ DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SRBIJE

U Generalnom konzulatu možete podneti zahtev za otpust iz državljanstva Republike Srbije.

Potrebna dokumenta:

-  zahtev koji ćete dobiti u prostorijama Generalnog konzulata,

- važeći pasoš Republike Srbije/ili pasoš države čije državljanstvo već posedujete,

- izvod iz matične knjige rođenih R. Srbije na domaćem obrascu i uverenje o državljanstvu R. Srbije (u slučaju da ne posedujete ova dokumenta, potpisujete izjavu u Generalnom konzulatu da mogu biti pribavljena po službenoj dužnosti)

- garancija o prijemu u nemačko državljanstvo (Einbürgerungszusicherung) u originalu overena pečatom APOSTILLE i prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog tumača ili

rešenje o prijemu u nemačko državljanstvo (Einbürgerungsurkunde) u formi overene kopije nadoverene pečatom APOSTILLE i sa prevodom na srpski jezik (ukoliko ste već stekli nemačko državljanstvo).

Punoletni državljani R. Srbije muškog pola, dužni su da pre podnošenja zahteva za otpust, regulišu vojnu obavezu, odnosno budu uvedeni u vojnu evidenciju kod nadležnog centra Ministarstva odbrane. Molbu za upis u vojnu evidenciju mogu podneti i preko Generalnog konzulata.

Zahtev za maloletno dete može podneti jedan roditelj ukoliko istovremeno podnosi zahtev i za sebe lično, uz pisanu saglasnost drugog roditelja. Ukoliko drugi roditelj nije prisutan, potrebna je njegova overena saglasnost.

Ako je dete starije od 14 godina, potrebna je i detetova potpisana saglasnost koja se obavlja u Generalnom konzulatu.

Ako je dete pod starateljstvom, zahtev podnosi staratelj, a postupak je isti.

Taksa: 504 evra sa potvrdom o predatom zahtevu

Trajanje postupka: 6-24 meseca

Termini za podnošenje zahteva se od 01.03.2023. godine zakazuju putem portala E-konzulat.

15. REGULISANJE VOJNE OBAVEZE

Regruti i lica u rezervnom sastavu koja putuju u inostranstvo na boravak duži od jedne godine, dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u roku od 30 dana od dana prelaska državne granice.

Državljani Republike Srbije koji stalno borave u inostranstvu dužni su da se prijave najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu radi uvođenja u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina.

Uvođenjem u vojnu evidenciju diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, smatraće se da je državljanin Republike Srbije regulisao vojnu obavezu.

Zahtev se podnosi lično.

Potrebna dokumenta:

-zahtev-dobija se u prostorijama Generalnog konzulata

-pasoš ili lična karta R. Srbije/ukoliko imate strani pasoš potrebno je da priložite i Uverenje o državljanstvu R. Srbije

Taksa: 3 evra

Termini za podnošenje zahteva se od 01.03.2023. godine zakazuju putem portala E-konzulat.

Trajanje postupka: od 4 radne nedelje

KONZULARNE RADNJE KOJE SE NE MOGU OBAVITI U GENERALNOM KONZULATU

1 Priznavanje odluka koje donose sudovi u SR Nemačkoj-npr. razvod braka

Zahtev za priznavanje odluke nemačkog suda o npr. razvodu braka ili starateljstvu ne možete podneti preko Generalnog konzulata, već samo lično ili preko punomoćnika kod nadležnog suda u R. Srbiji, po mestu Vašeg prijavljenog prebivališta. Za navedeni zahtev neophodan vam je original presude overen pečatom Apostille sa zvaničnim prevodom na srpski jezik.

2 Pribava dokumenata overenih pečatom Apostil

Ne postoji mogućnost nadovere dokumenata pečatom Apostil posredstvom Generalnog konzulata, jer je takva vrsta overe u nadležnosti sudova R. Srbije. Takvi zahtevi se u R. Srbiji podnose lično ili preko punomoćnika.

3 Izdavanje lične karte R. Srbije i vozačke dozvole R. Srbije

Zahtevi za izdavanje lične karte i vozačke dozvole ne mogu se predati u Generalnom konzulatu, već neposredno kod nadležne policijske uprave u Republici Srbiji, prema mestu Vašeg prijavljenog prebivališta.

4 Boravak ili rad u Nemačkoj – izdavanje viza

Za izdavanje vize za duži boravak u Nemačkoj po osnovu zaposlenja, spajanja porodice, školovanja i dr. nadležni su isključivo organi Savezne Republike Nemačke (Ausländerbehörde), odnosno diplomatsko-konzularna predstavništva Nemačke u inostranstvu. Generalni konzulat R. Srbije nema nadležnosti u postupku dobijanja viza za državljane R. Srbije u inostranstvu i ne učestvuje u postupku.

5 Pribava potvrde o zabrani ulaska u Nemačku

Da li imate zabranu ulaska u Nemačku, možete proveriti isključivo lično kod nemačke Savezne službe za upravu: www.bundesverwaltungsamt.de,  na čijem sajtu ćete naći formular i dalja uputstva. Potpis na molbi mora biti overen kod notara i preveden na nemački jezik, kako bi se sprečilo da lični podaci dođu u posed neovlašćenih lica.

Nakon overe potpisa zahtev treba da prosledite na  sledeću adresu:

Bundesverwaltungsamt
- Ausländerzentralregister -
50728 Köln

6 Pribava informacije iz Šengenskog informacionog sistema

Zahtev za dobijanje informacija iz Šengenskog informacionog sistema možete podneti u pisanoj formi kod "Bundeskriminalamt" (BKA) u Visbadenu. Informacije se daju isključivo ovlašćenim licima. Ostale informacije u vezi sa neophodnim dokumentima, kao i o eventualnom zastupanju od strane advokata možete pronaći na internet stranici BKA (samo na nemačkom):

Zahtev treba da pošaljete na sledeću adresu:

Bundeskriminalamt
ZV34 - Petenten
65173 Wiesbaden

KORISNE INFORMACIJE

Vozačke dozvole

Za upravljanje motornim vozilom u SR Nemačkoj je, pored nacionalne vozačke dozvole, neophodno posedovati međunarodnu vozačku dozvolu, odnosno njen zvanični prevod sačinjen kod ovlašćenog organa R. Srbije ili AMSS. Sa Nemačkom je potpisana Zajednička izjava o procedurama za zamenu vozačkih dozvola, što državljanima R. Srbije koji imaju regulisan boravak u Nemačkoj u trajanju od najmanje 185 dana, omogućava da izvrše zamenu srpske vozačke dozvole za nemačku vozačku dozvolu, bez obaveze polaganja vozačkog ispita. Preporuka je da se sa procedurom zamene vozačke dozvole započne pre isteka 6 meseci od datuma prijave boravka u Nemačkoj. Za zamenu vozačke dozvole nadležne su nemačke opštine u mestu Vašeg boravka.

Zdravstvena zaštita

Državljani R. Srbije, osiguranici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koji privremeno borave u inostranstvu imaju pravo na pružanje hitne medicinske pomoći. Pre polaska na put, državljani R.Srbije treba da se obrate organu za vezu R. Srbije - Republičkom fondu za zdravstvenu zaštitu, kako bi se upoznali sa načinom sprovođenja predviđene procedure i ostvarili pravo na hitnu medicinsku pomoć u inostranstvu, ukoliko se za tim ukaže potreba.


Verzija za štampu
Dijaspora
O dijaspori i Srbima u regionu
Klubovi
Mediji
Dopunska nastava
SPC
E-Konzulat
Vojni memorijali